Hotfull eftersom

När får psykiatrin begära polishandräckning?

2019.05.12 00:07 RebeckaLundberg När får psykiatrin begära polishandräckning?

Om en patient som vårdas i öppenvården säger till sin vårdkontakt (som är terapeut eller psykolog, ej läkare) att den planerar att skada sig själv eller ta livet av sig, vad kan vårdkontakten göra för att förhindra detta?

[Oviktiga detaljer nedan]
Om en läkare finns på plats kan denne undersöka patienten och sedan utfärda ett vårdintyg, och därmed tvinga patienten att bli inlagd på sjukhus mot sin vilja, med polishandräckning om så behövs.

Men, om läkare inte finns på plats, vad händer då? En läkare kan begära polishandräckning för "genomförande av undersökning för vårdintyg".
http://www.lakarhuset.com/docs/Begaran_om_polishandrackning.pdf
Innebär det att en läkare som inte fått möjlighet att undersöka patienten kan göra en polishandräckning för att få möjlighet att undersöka denne? Det låter orimligt eftersom det skulle kunna missbrukas, till exempel genom att en anhörig säger till läkaren att "han/hon är hotfull etc", som sen begär polishandräckning.

Så, om vårdkontakten nu blir orolig för sin patient, vad kan den göra? Ska den kontakta en läkare inom psykiatrin och berätta för läkaren vad patienten sagt, så att läkaren skriver polishandräckning, eller ska den ringa polisen direkt, som i sin tur får göra en egen bedömning om de ska rycka ut?
submitted by RebeckaLundberg to sweden [link] [comments]


2019.01.11 08:33 akejavel Vänskapsföreningen i Skåne säger upp fackmedlemmara utan grund, bryter mot flera lagar och vägrar förhandla

https://www.sac.se/LS/Malmö
Förening i Malmö fuskar med anställningar, håller inne lön och hotar fd anställd. Företrädaren är känd för antisemitiska uttalanden och kopplingar till hatpredikant.
Vänskapsföreningen i Skåne är en ideell föreningen som beviljats projektpengar från myndigheter och kommuner för att driva projekt för demokrati och jämställdhet.
En av huvudpersonerna bakom föreningen, Muhammed Khorshid, har uppmärksammats i media efter att han kallat judar för ”orena oäktingar” på facebook och poserat på bild med en känd hatpredikant som anser att homosexualitet är en sjukdom.* Khorshid var vid tillfället en av Liberalernas kandidater till kommunfullmäktige i Malmö.
Vänskapsföreningen i Skåne har haft anställda anslutna till vår fackföreningen, Malmö LS av SAC, som sades upp helt utan grund några veckor efter att Khorshid synts i media. Innan de sades upp fick våra medlemmar höra att Khorshid inte skulle vara kvar i föreningen.
I samband med uppsägningarna har vi upptäckt flera brott mot bland annat lagen om anställningsskydd (LAS) som föreningen gjort sig skyldig till. Till att börja med har föreningen inte haft någon som helst saklig grund för att säga upp våra medlemmar. När vi har påpekat detta så hävdar föreningen att de inte behöver det, eftersom våra medlemmar varit provanställda. Enligt LAS får arbetsköpare teckna provanställningar om högst 6 månader. Efter 6 månader går anställningen över i en tillsvidareanställning. En av våra medlemmar hade vid uppsägningstillfället varit anställd i över 8 månader. Utöver detta så väntar båda våra medlemmar fortfarande på lön som föreningen inte betalat ut.
Efter att vi meddelat föreningen att de inte kan göra på det här viset så har vi fått en drös med fejkade anställningsavtal, efterhandskonstruktioner och falska anklagelser riktade mot våra medlemmar. På ett avtal har föreningen strukit över ”provanställning” och ersatt med ”visstid”, för att försöka komma undan med den ogiltiga uppsägningen.
När vi kallat föreningen till förhandling så har Muhammed Khorshid dykt upp och meddelat att föreningen vägrar att rätta sig efter reglerna i LAS. Efter att vi försökt ställa frågor om de fejkade avtalen som han inte kan svara på, har han sagt att han inte är ombud för föreningen.
En gång till har vi försökt förhandla med Vänskapsföreningen i Skåne, som även den gången misslyckats med att skicka ett ombud. Vi har inte hört ett ord från föreningens ordförande Karl-Erik Hängeryd. Khorshid har även ringt ett telefonsamtal till en av våra medlemmar där han varit hotfull och vägrat uppge vem han är.
Den här föreningen får alltså statligt och kommunalt stöd för bland annat arbete mot extremism och för att driva integrationsprojekt i Malmö. Vi anser att detta är högst olämpligt, då Vänskapsföreningen i Skåne behandlar sina anställda oerhört respektlöst, vägrar följa grundläggande arbetsrättslagstiftning och uppenbarligen fortfarande samarbetar med Muhammed Khorshid trots hans antisemitiska uttalande och hans kopplingar till hatpredikanten.
submitted by akejavel to Malmoe [link] [comments]